Communicatie

Communicatie is in veel organisaties het toverwoord als het gaat om succes. Een eerlijke, heldere en juiste communicatie richting uw klanten levert uw organisatie een betrouwbare reputatie op.

Lastiger is het soms om ook de interne communicatie niet uit het oog te verliezen. Het is zo verleidelijk om vooral naar 'buiten' toe te denken, dat de communicatie met uw medewerkers en collega's nog wel eens onderbelicht blijft.

STUDIOTOOB biedt ondersteuning bij:

Onderzoek

  • Door het voeren van (vertrouwelijke) gesprekken met uw medewerkers en aan de hand van een door mijzelf ontwikkelde vragenlijst, bepaal ik de tevredenheid over bijvoorbeeld de interne communicatie binnen uw organisatie, maar ook de algemene sfeer op de werkvloer.
  • Ik signaleer welke behoeften er bestaan bij uw medewerkers, als het gaat om plezier in hun werk en waardering voor hetgeen ze voor uw organisatie betekenen.
  • Ik leg de eindconclusie in een rapportage aan u voor.

Mediation

  • Ik kan fungeren als onafhankelijke gesprekspartner bij een (beoordeling-)gesprek tussen u en uw medewerkers.

Advies

  • Naar aanleiding van het onderzoek en de gesprekken met uw medewerkers, kan ik u adviseren over het verbeteren van de interne communicatie binnen uw organisatie.
  • Ik stel een plan van aanpak voor u op met daarin concrete voorbeelden. Kleine veranderingen in de manier waarop u met uw medewerkers communiceert, kunnen grote impact hebben op hun welbevinden binnen uw organisatie!
"Kleine veranderingen kunnen grote impact hebben op uw medewerkers!"